Miesiąc

Horoskop Urodzinowy

To horoskop pozwalający przewidywać życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomoże Ci odkryć wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

1 czerwca

Jest bystry i pragnie władzy; czekają go podróże dalekie.

Okazuje duże zdolności w kierunku finansowym. Zachowanie się jego jest przyjazne i uprzejme, a umysł wykazuje predyspozycje do rządzenia i kierowania innymi ludĽmi. Jest to człowiek bardzo ambitny, który czyni wysiłki w celu zajęcia jakiegoś stanowiska wybitnego. Jego charakter jest całkiem swoisty, oryginalny, jaki niełatwo jest należycie zrozumieć. Doskonały obserwator - posiada dużo wrodzonej bystrości, właściwej ludziom zajmującym w świecie stanowiska kierownicze. Jego zdolności przewidywania są silnie rozwinięte. Ma doskonałe koncepcje i jego idee o tym, co powinno być dokonane - są słuszne, ale nie zawsze wciela w czyn to, co głosi. Niespokojny, pożąda zmian i stąd życie osiadłe i stałe na jednym miejscu mniej posiada dlań powabu, aniżeli zmiany miejsca pobytu, Urodziny dzisiejsze przynoszą też zazwyczaj ewentualność dalekich podróży zagranicznych, które mają nieraz związek z przyjaciółmi. Może zdarzyć się, że człowiek urodzony dzisiaj opuszcza swą ojczyznę i odbywa wędrówki dalekie , niezadowolny z tego, co go otacza. A jednak - grozi mu, że uganiając się za fortuną nieznaną - opuści niewykorzystane okazje prawdziwego szczęścia. Wady. Nieraz podlega złudzeniom i okazuje pewną chwiejność pod względem zasad moralnych. To samo stosuje się również i do jego życia religijnego. Jest też dość zmysłowym i skłonnym do ekscesów w kierunku zaspokajania swych pożądań. Powinien dążyć do przezwyciężenia swej chwiej ności i niezdecydowania, które zwłaszcza w drugiej połowie życia silniej da mu się odczuwać, a także powinien się starać opanować swe drapieżne instynkty. Okazuje dużo przywiązania do swej rodziny - a szczęście jego życiowe związane jest zazwyczaj z życiem rodzinnym.

Wyślij

Polecamy oprogramowanie dla firm.

//