Miesiąc

Horoskop Urodzinowy

To horoskop pozwalający przewidywać życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomoże Ci odkryć wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

9 sierpnia

Żyje samodzielnie i niewiele sobie robi ze zdania innych ludzi.

Urodziny dzisiejsze dają dwa typy. Jeden ujemny - to człowiek bombastyczny i samochwał. Typ zaś dodatni - jest współczujący, szczery, o naturze majestatycznej i uczuciach ognistych. Typ dodani pragnie w czyn wcielić swe ideały, co mu się udaje w końcu dzięki jego gorliwości i wierze w siebie. W całej pełni zdaje on sobie sprawę ze swego znaczenia. Wypełnia go bogata treść wewnętrzna i dąży do uduchowienia. Natchnienia swe czerpie z głębin własnego ducha, a gdy rozwinie się odpowiednio - staje się zdolnym do wielkich czynów. Życie jego wypełniają wysiłki wytrwałe. Nieraz niesie na sobie poważną odpowiedzialność i cieszy się zaufaniem społeczeństwa. Jest zacięty, wytrwały, ale również i mściwy. Nie można o nim powiedzieć, aby był niewdzięczny - ale nie zapomina uraz doznanych. Bardzo nieustępliwy - prędzej zginie aniżeli się podda. Posiada on swój własny zakres w życiu, swe własne cele i zadania specjalne. Jego przyjemności i rozrywki są też całkiem swoiste, odrębne od rozrywek innych ludzi. Mało sobie robi ze zdania innych - gdyż wewnętrznie żyje on życiem całkiem samodzielnym - poza społeczeństwem. Czekają go podróże dalekie, dzięki którym może zdobyć popularność. Lubi ostentację życiową i uroczyste występy. Wzniesie się ponad sferę swego pochodzenia i może zostać osobą wybitną, co może nastąpić również i za granicą. Zwłaszcza pod koniec życia może osiągnąć powodzenie. Zdrowie tak urodzonych ludzi - bywa również dwojakie. Albo są to jednostki wyjątkowo silne, promieniujące swe siły życiowe na otoczenie - albo też osoby chorowite. Zły wpływ na zdrowie wywierają cierpienia sercowe, co pochodzić może z przykrości uczuciowych lub braku wzajemności, ujemnie nań działa dysharmonijne lub niesympatyczne otoczenie. U ludzi nierozwiniętych dołącza się do tego cierpienie z powodu zranionej próżności lub niemożności osiągnięcia wyróżnień i pochwał. Co mu grozi. Niebezpieczeństwa natury fizycznej.

Wyślij

Polecamy oprogramowanie dla firm.

//