Miesiąc

Horoskop Urodzinowy

To horoskop pozwalający przewidywać życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomoże Ci odkryć wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

22 stycznia

Niezależny myślowo - interesuje się głębokimi zagadnieniami.

Ma licznych przyjaciół. Cechuje go powaga, zamiłowanie do studiów i poszukiwań naukowych jak i zainteresowanie niezwykłymi wynalazkami. Trudno nam obecnie zrozumieć takiego człowieka, gdyż jego zdolności prawdziwe są jeszcze ukryte i nie mogą się przejawić na obecnym stadium rozwoju ludzkości dostatecznie wyraĽnie i osiągnąć pełnię swego rozwoju. Toteż niewielu tylko ludzi potrafiło wyrazić w swym życiu te wartości twórcze, jakimi obdarzyły ich urodziny z dnia tego. Zazwyczaj te urodziny wykazują dwa typy. Ludzie nierozwinięci są egoistami kapryśnymi, na których nie można polegać. Wprawdzie nawet i oni odczuwają nad sobą jakieś wyższe ideały, jednakże z powodu niemożności ich uświadomienia i wcielenia w życiu codziennym - zachowują się biernie, dając się unosić falom życia. Typ wyższy, bardziej rozwinięty - stara się odrzucić od siebie wszystko co zwierzęce i osiągnąć wyższe ideały wszechludzkie. Gdy uda się takiemu człowiekowi opanować swą niższą naturę - staje się wówczas wierny, zdecydowany, cierpliwy, okazuje subtelność niezwykłą i duże zdolności filozoficzne. Współczuje wówczas z całą ludzkością, interesując się żywo nauką, sztuką, muzyką i literaturą. Jest to umysł niezwykle ruchliwy, dążący do niezależności myślowej i okazujący stałość charakteru. Zazwyczaj ma licznych przyjaciół. Typ rozwinięty okazuje niezwykłą intuicję i dostępny jest natchnieniom twórczym. Nieraz też objawia zainteresowanie rzeczami niezwykłymi, dziwacznymi, starożytnościami i psychologią w ogóle. Zdrowie. Organizm jego niezbyt jest mocny i dokucza mu nieraz gorsze krążenie krwi. Szybko jednak może przyjść do siebie, gdy go się pozostawi samego pośród pięknej przyrody. Na małżeństwie specjalnie mu nie zależy - a jednak potrafi być wiernym i godnym zaufania mężem lub żoną.

Wyślij

Polecamy oprogramowanie dla firm.

//